• 035 - 5337830

Regelmatig incidenten met gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen hebben als kenmerk dat ze giftig, brandbaar of explosief zijn. Wanneer er iets mis gaat met deze stoffen, kunnen de gevolgen rampzalig zijn – denk maar aan de vuurwerkramp in Enschede. De regels worden daarom regelmatig aangescherpt, maar toch zijn er nog altijd bedrijven die grote risico’s nemen.

Gevaarlijke vuurwerkopslag
Bij de opslag voor vuurwerk nemen enkele bedrijven het niet zo nauw met de regels. Ieder jaar krijgen een paar bedrijven hoge boetes voor hun onveilige opslag.

CPR 15 richtlijnen blijven voorlopig van kracht

De introductie van de nieuwe integrale conceptrichtlijn PGS 15 is uitgesteld. Tijdens de vergadering van 23 februari 2005 onder leiding van het Ministerie van V.R.O.M.

De Publicatie Gevaarlijke Stoffen 15, kortweg PGS 15, is aanvaard.

De Publicatie Gevaarlijke Stoffen 15, kortweg PGS 15, is aanvaard.

De nieuwe richtlijn voor het opslaan van gevaarlijke stoffen is per 28 juni 2005 aanvaard. Hiermee worden de CPR 15 -1, 2 en 3 richtlijnen voor opslag van gevaarlijke stoffen, de leidraad voor vergunningverlening van opslag van verpakte gevaarlijke stoffen bij stucadoorsbedrijven en hoofdstuk 8.3 uit de CPR 11-6 “opslag van gevulde spuitbussen” vervangen.

Per 1 juni 2004 is de Commissie Preventie van Rampen -CPR- opgeheven en vervangen door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen -AGS-.

NEN-EN-14470-1 de nieuwe norm voor brandwerende veiligheidskasten.

NEN-EN-14470-1 de nieuwe norm voor brandwerende veiligheidskasten.

Het jarenlange proces van vergaderen en het sluiten van compromissen heeft uiteindelijk geleid tot de nieuwe Europese norm voor Fire safety storage cabinets, de EN-14470-1. Op 2 februari 2004 is de norm door alle Europese lidstaten aanvaard. In Mei 2004 heeft het Centrum van Normalisatie de nieuwe norm omgezet in de Nederlandse norm NEN-EN-14470-1, welke per juni 2005 is opgenomen in de nieuwe richtlijn voor het opslaan van gevaarlijke stoffen de Publicatie Gevaarlijke Stoffen 15, kortweg PGS 15. 

De noodzaak voor het opnieuw formuleren van de testeisen voor brandwerende veiligheidskasten, ofwel brandveiligheidsopslagkasten zoals de PGS 15 dit typt opslag nu noemt, was groot.

Gewijzigde versie PGS 15

De originlele tekst van de PGS15 is tekstueel en inhoudelijk op enkele punten gewijzigd en de fouten zijn hersteld.
Onderstaand treft u een link naar de nieuwe PGS15 welke u daarna kunt downloaden.

Link: http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS23/PGS15_december_2011_versie%201%201_december_2012.

Na de NEN-EN-14470-1 nu ook de NEN-EN-14470-2.

Na de NEN-EN-14470-1 nu ook de NEN-EN-14470-2.

Sinds juli 2006 is er nu ook een nieuwe richtlijn voor Safety cabinets for pressurised gas cilinders, de EN-14470-2. Het Centrum van Normalisatie heeft de EN-14470-2 september 2006 aanvaard en uitgebracht als de NEN-EN-14470-2. 
Uitgangspunt van de nieuwe norm voor brandwerende opslagkasten van cilinderflessen was de nieuwe norm voor brandwerende veiligheidskasten de EN-14470-1. Het grote verschil tussen beide normen de toegestane temperatuur stijging tijdens de test en de locaties van de meetpunten.